Zaloguj się aby mieć dostęp do panelu użytkownika.

Jeśli nie masz konta, zarejestruj się.

Znajdujesz się na: Strona główna
Aktualności
Czuwaj nad swoim bezpieczeństwem - czujniki gazu JABLOTRON

Czujki wykrywania gazu to urządzenia służące do kontroli stężenia gazu w powietrzu. Są podstawowym elementem systemów alarmowych przewodowych, jak i bezprzewodowych, służących do ochrony życia, jak i majątku.

Zasada działania

Urządzenie posiada wbudowany sensor, który wchodzi w reakcję z ulatniającym się gazem. W przypadku przekroczenia ustalonej ilości gazu w powietrzu, sensor zmienia swoje wartości przewodzenia prądu, dzięki czemu czujnik podejmuje działanie sygnalizacyjne w postaci: sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, czy też automatycznego odcięcia gazu. Wszystkie czynności zależą od sprzętu oraz systemu w jakim pracuje czujka.

Wczesne wykrycie gazy może uratować życie twoje i bliskich.

Zasilanie

Występują dwa typy zasilania: sieciowe i bateryjne. Zasilanie sieciowe jest odpowiednie dla stałych systemów, gdzie mamy możliwość poprowadzenia odpowiedniego okablowania, zaś bateryjne stosowane jest w przypadku, gdy tej możliwości nie ma. W przypadku systemów bezprzewodowych, należy pamiętać o wymianie baterii, które z czasem się zużywają.
Istnieją również system łączący dwa typy zasilania, tym samym pozwalając na nieprzerwane działanie urządzeń nawet przy chwilowym braku prądu.
 

Detekcja gazu

Czujniki gazu mogą być wyposażone w różne sensory odpowiadające za detekcję ulatniającego się gazu. Możemy je podzielić na cztery grupy zastosowanych technologii: elektrochemiczne, katalityczne, absorpcyjne w podczerwieni oraz półprzewodnikowe.

Rodzaje sensorów

Elektrochemiczny - Jest to ogniwo wytwarzające prąd elektryczny. Natężenie prądu jest proporcjonalne do stężenia gazu przenikającego do elektrolitu ogniwa. Wysoka selektywność sensora jest uzyskiwana dzięki odpowiednio dobranemu elektrolitowi. W trakcie pracy czujnika o danym sensorze, elektrolit się zużywa - szybkość jest uzależniona od warunków w jakich przebywa czujka, czasu pracy oraz stężenia gazów w otoczeniu. Producent podaje przybliżoną żywotność sensora. Niezbędna jest okresowa kalibracja czujnika, jak i po każdej akcji, w której nastąpiło duże stężenie gazu.
Katalityczny - Sensor wykorzystuje reakcję katalistycznego utleniania. Zawiera dwa elementy, jeden aktywny, który pokryty jest warstwą katalizatora, zaś drugi, bierny, bez katalizatora. Oba elementy w w układzie elektronicznym maja identyczną rezystancję w tej samej temperaturze. Reakcja utleniania zachodzi w elemencie aktywnym, gdy następuje pojawienie się gazu palnego. Element ten podnosi swoją temperaturę wraz ze wzrostem stężenia gazu, w ten w układzie pojawią się napięcie, które jest mierzone i na jego podstawie określane jest stężenie. Sensów reaguje na każdy rodzaj utleniającego się gazu w swojej obecności.
Absorpcyjna w podczerwieni (Infra-red) - Sensor w celu wykrycia zagrożenia utleniającego się gazu, wykorzystuje zjawisko pochłaniania promieniowania podczerwonego, przez wiązania chemiczne w cząsteczkach gazu. W czujniku znajduje się specjalna komora pomiarowa, do której dostaje się gaz, gdzie mierzy się stężenie gazu. Sensor wykorzystywany jest w głównej mierze do pomiaru stężenia CO2 oraz metanu.
Półprzewodnikowy – wykrywanie gazu odbywa się za pomocą zmian rezystancji półprzewodnika. Zaadsorbowany gaz powoduje zmianę rezystancji półprzewodnika, która jest powiązana ze stężeniem gazu w powietrzu.

Powierzchnia pracy

Czujniki mają swój określony zakres detekcji, dlatego też należy dostosować wybór urządzania do powierzchni pomieszczenia w jakim ma działać. Niezwykle ważne jest trzymanie się zaleceń producenta, który informuje nas o obszarze w jakim czujnik prowadzi swoją pracę.

Montaż

Podczas montażu urządzenia, powinniśmy stosować się do zaleceń producenta, który określa w jakich warunkach, miejscach i wysokości, powinien być umiejscowiony czujnik.

Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, więc gromadzi się już w górnych partiach pomieszczenia.
-czujnik powinien znajdować się wysoko, w odległości nie większej niż 30cm od sufitu. Preferowanym miejscem zamieszczenia jest ściana
-czujnik należy umieścić nie dalej niż 6 metrów od potencjalnego źródła uwalniania się gazu
-czujnik nie powinien być osłonięty, bądź też odgrodzony od źródła potencjalnego wycieku, przez ciała stałe, takie jak deski, meble, lampy

Tlenek węgla jest nieco lżejszy od powietrza i łatwo się z nim miesza
-czujnik powinien być umieszczony na wysokości od 150 do 200 metrów od podłogi
-czujnik należy umieścić nie dalej niż 6 metrów od potencjalnego źródła uwalniania się gazu
-czujnik nie powinien być osłonięty, bądź też odgrodzony od źródła potencjalnego wycieku, przez ciała stałe, takie jak deski, meble, lampy

Gaz płynny(propan-butan) jest cięższy od powietrza, więc zaczyna się gromadzić w dolnych partiach pomieszczenia
-czujnik powinien być umieszczony 15-30 cm nad podłogą
-jego miejsce powinno się znajdować nie dalej niż 3 metry od potencjalnego źródła wycieku gazu
-czujnik nie powinien być osłonięty, bądź też odgrodzony od źródła potencjalnego wycieku, przez ciała stałe, takie jak, meble, progi, schody

Należy pamiętać, że każdy producent opisuje właściwy sposób montażu urządzenia, które należy przestrzegać. Lokalizacja czujnika ma wpływ na odpowiednio szybkie reagowanie na powstałe zagrożenie.

Odporność na warunki atmosferyczne

Czynniki atmosferyczne, w jakich działają urządzenia, wpływają na ich długie działanie. Dobrej jakości czujniki, powinny być odporne na takie czynniki jak temperatura oraz wilgoć. Zakres temperatur oraz dopuszczalna wilgotność są podawane przez producenta. Należy również uwzględnić obecność gazów zakłócających pomiar

Natężenie dźwięku alarmu

Duża część urządzeń posiada alarm, którego poziom głośność wynosi co najmniej 80 dB. Taka wartość generowanego dźwięku pozwoli na poinformowanie domowników o zagrożeniu. Jeżeli jego wartość jest niższa, należy się zastanowić nad skutecznością alarmowania o zagrożeniu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sklepową

Oferujemy szeroki asortyment, w którym znajdą Państwo odpowiedni sprzęt dla siebie. Marka JABLOTRON specjalizuje się w produkcji sprzętu alarmowego, pozwalającego na zabezpieczenie domu.

Interesują cię nowości? zapisz się do newslettera:
potrzebujesz pomocy? zadzwoń:
Pracujemy w godzinach 8:00 - 16:00
+48 55 619 30 05
Lub napisz e-mail


-

Informujemy, iż od dnia 1.01.2023 zmienił się regulamin na stornie www.sklep-jablotron.pl,
spółka zmieniła formę prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
wpisana pod numerem KRS 0000931952 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwoego pod nazwą MBS Systems Sp. z o.o.
ul Stanisława Sulimy 1/228, 82-300 Elbląg NIP: 5783150881 REGON: 520415299.Zmiane uległ też numer konta bankowego na:


MBANK SPÓŁKA AKCYJA

PL 71 1140 1111 0000 3828 9200 1001